XML-RPC API

← Back

Connecting
API-endepunkt: https://secure.gravatar.com/xmlrpc?user=[email_hash]

Det er obligatorisk at du kobler til secure.gravatar.com, og at du gjør dette over HTTPS. Dette for å sørge for sikkerheten til våre felles brukere. email_hash GET-parameteren er md5-avtrykket av brukerens epost-adresse etter den har blitt omgjort til små bokstaver og trimmet.

All parameters for all methods should be passed as a single item, within an associative array.

Autentisering
User authentication happens at the api method level. You will pass to the method call a password parameter. The data for these parameters will be passed in plain text. The password param is always stripped from the arguments before the methods begin their processing. For this reason you should expect not to see it returned from the grav.test method.

Feil
Feil vises normalt med et nummer og en forklarende tekst. Generelt skal teksten følges når det er mulig, men en kort forklaring på feilkodene er:

	-7	Bruk secure.gravatar.com 
	-8	Intern feil 
	-9	Feil ved autentisering 
	-10	Metodeparameter mangler 
	-11	Metodeparameter er ugyldig 
	-100	Generell feil (se tekst) 

Metoder
grav.exists - sjekker om en hash har en gravatar 
	@param (array)$args['hashes'] en rekke av avtrykk å kontrollere 
	@param	(string)$args['password'] for autentisering 
	@return array ( 
		hash => (bool)exists,
	)

grav.addresses - få en liste over adresser for denne kontoen 
	@param (string)$args['password'] for autentisering 
	@return array ( 
		address => array (
			rating    => (int)rating, 
			userimage   => (int)userimage, 
			userimage_url => (int)userimage_url
		) 
	)

grav.userimages - returner en liste med brukerbilder for denne kontoen 
	@param (string)$args['password'] for autentisering 
	@return array (
		userimage => array( 
			(int)rating, // 0:g, 1:pg, 2:r, 3:x
			(string)url,
		)
	) 

grav.saveData - Lagre binær bildedata som brukerbilde for denne kontoen 
	@param (string)$args['data'] a base64_encode()d image
	@param (int)$args['rating'] 0:g, 1:pg, 2:r, 3:x
	@param (string)$args['password'] for autentisering 
	@return (bool)false ved feil, (string)userimage ved suksess 

grav.saveUrl - Les et bilde via dens URL og lagre det som et brukerbilde for denne kontoen 
	@param (string)$args['url'] full lenke til et bilde 
	@param (int)$args['rating'] 0:g, 1:pg, 2:r, 3:x
	@param (string)$args['password'] for autentisering 
	@return (bool)false ved feil, (string)userimage ved suksess 

grav.useUserimage - bruk et brukerbilde som en avatar for en eller flere epost adresser for denne kontoen 
	@param (string)$args['userimage'] Brukerbildet du ønsker å benytte 
	@param (array)$args['addresses'] En liste med epost adresser du ønsker å bruke dette brukerbilde med 
	@param (string)$args['password'] for autentisering 
	@return array(
		address => (bool)status
	)

grav.removeImage - fjern brukerbilde som er assosiert med en eller flere epost-adresser 
	@param (array)$args['addresses'] En liste med epost adresser du ønsker å bruke dette brukerbilde med 
	@param (string)$args['password'] for autentisering 
	@return array(
		address => (bool)status
	)

grav.deleteUserimage - fjern et brukerbilde fra kontoen og eventuelle epostadresser som det er tilknyttet 
	@param (string)$args['userimage'] Brukerbildet du ønsker å fjerne fra kontoen 
	@param (string)$args['password'] for autentisering 
	@return (bool)status

grav.test - a test function
	@param (string)$args['password'] for autentisering 
	@return (mixed)$args