XML-RPC API

← Back

Connecting
API-endepunkt: https://secure.gravatar.com/xmlrpc?user=[email_hash]

Det er obligatorisk at du kobler til secure.gravatar.com, og at du gjør dette over HTTPS. Dette for å sørge for sikkerheten til våre felles brukere. email_hash GET-parameteren er md5-avtrykket av brukerens epost-adresse etter den har blitt omgjort til små bokstaver og trimmet.

Alle innstillinger for alle metoder bør forbigåes som ett punkt, innenfor en assosiert oppstilling.

Autentisering
Brukeridentitet skjer på APImetodenivået. Du vil gå videre til metoden som kaller et passordparameter. Dataene til disse parametrene vil bli fobigått i ren tekst. Passordparametrene er alltid rengjort for argument før metodene begynner prosesseringen sin. Av denne grunn må du nok regne med å få den tilbake fra grav.test-metoden.

Feil
Feil vises normalt med et nummer og en forklarende tekst. Generelt skal teksten følges når det er mulig, men en kort forklaring på feilkodene er:

	-7	Bruk secure.gravatar.com 
	-8	Intern feil 
	-9	Feil ved autentisering 
	-10	Metodeparameter mangler 
	-11	Metodeparameter er ugyldig 
	-100	Generell feil (se tekst) 

Metoder
grav.exists - sjekker om en hash har en gravatar 
	@param (array)$args['hashes'] en rekke av avtrykk å kontrollere 
	@param	(string)$args['password'] for autentisering 
	@return array ( 
		hash => (bool)exists,
	)

grav.addresses - få en liste over adresser for denne kontoen 
	@param (string)$args['password'] for autentisering 
	@return array ( 
		address => array (
			rating    => (int)rating, 
			userimage   => (int)userimage, 
			userimage_url => (int)userimage_url
		) 
	)

grav.userimages - returner en liste med brukerbilder for denne kontoen 
	@param (string)$args['password'] for autentisering 
	@return array (
		userimage => array( 
			(int)rating, // 0:g, 1:pg, 2:r, 3:x
			(string)url,
		)
	) 

grav.saveData - Lagre binær bildedata som brukerbilde for denne kontoen 
	@param (string)$args['data'] a base64_encode()d image
	@param (int)$args['rating'] 0:g, 1:pg, 2:r, 3:x
	@param (string)$args['password'] for autentisering 
	@return (bool)false ved feil, (string)userimage ved suksess 

grav.saveUrl - Les et bilde via dens URL og lagre det som et brukerbilde for denne kontoen 
	@param (string)$args['url'] full lenke til et bilde 
	@param (int)$args['rating'] 0:g, 1:pg, 2:r, 3:x
	@param (string)$args['password'] for autentisering 
	@return (bool)false ved feil, (string)userimage ved suksess 

grav.useUserimage - bruk et brukerbilde som en avatar for en eller flere epost adresser for denne kontoen 
	@param (string)$args['userimage'] Brukerbildet du ønsker å benytte 
	@param (array)$args['addresses'] En liste med epost adresser du ønsker å bruke dette brukerbilde med 
	@param (string)$args['password'] for autentisering 
	@return array(
		address => (bool)status
	)

grav.removeImage - fjern brukerbilde som er assosiert med en eller flere epost-adresser 
	@param (array)$args['addresses'] En liste med epost adresser du ønsker å bruke dette brukerbilde med 
	@param (string)$args['password'] for autentisering 
	@return array(
		address => (bool)status
	)

grav.deleteUserimage - fjern et brukerbilde fra kontoen og eventuelle epostadresser som det er tilknyttet 
	@param (string)$args['userimage'] Brukerbildet du ønsker å fjerne fra kontoen 
	@param (string)$args['password'] for autentisering 
	@return (bool)status

grav.test - a test function
	@param (string)$args['password'] for autentisering 
	@return (mixed)$args